Hôm nay ngày 13/08/2020, 6:06:08 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

16. Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên
-
+

16. Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên(11/04/2018 19:04:17 GMT+7)
16. Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

16. Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

16.1. Trình tự thực hiện:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên, gửi công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định. Sau khi thẩm định, Sở Nội vụ chuyển hồ sơ thẩm định đến văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên;

b) Quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

16.2. Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

16.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Hồ sơ gồm:

-  Công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định.

- Phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên.

Số lượng hồ sơ: Không quy định.

16.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc

16.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Sở Giáo dục và Đào tạo.

16.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

16.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

16.8. Lệ phí

 Không.

16.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

16.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

16.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

 

 

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter