Hôm nay ngày 13/08/2020, 6:31:15 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

2. Thủ tục Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
-
+

2. Thủ tục Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia(11/04/2018 19:04:27 GMT+7)
2. Thủ tục Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

2. Thủ tục Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

          2.1. Trình tự thực hiện

           a) Căn cứ các tiêu chuẩn quy định về trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trường tiểu học và UBND cấp xã tiến hành kiểm tra, đánh giá theo các mức độ đạt chuẩn (mức độ 1 hoặc mức độ 2). Xét thấy trường đạt chuẩn quốc gia ở mức độ nào, UBND cấp xã làm văn bản kèm theo biên bản kiểm tra đề nghị UBND cấp huyện tổ chức thẩm định theo mức độ đó;

          b) Trong thời gian 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện quyết định thành lập đoàn kiểm tra và hoàn thành việc thẩm định theo đề nghị của UBND cấp xã. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định, UBND cấp huyện trả lại hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu UBND cấp xã bổ sung cho hợp lệ;

          c) Đoàn kiểm tra cấp huyện (gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do chủ tịch UBND cấp huyện chỉ định) tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của UBND cấp xã. Căn cứ kết quả thẩm định, xét thấy trường đạt chuẩn quốc gia ở mức độ nào, đoàn kiểm tra làm văn bản báo cáo UBND cấp huyện và UBND cấp huyện làm tờ trình đề nghị UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định theo mức độ đó;

          d) Trong thời gian 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh quyết định thành lập đoàn kiểm tra và hoàn thành việc thẩm định theo đề nghị của UBND cấp huyện. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định, UBND cấp tỉnh trả lại hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu UBND cấp huyện bổ sung cho hợp lệ;

          e) Đoàn kiểm tra cấp tỉnh (gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ định) tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của UBND cấp huyện. Căn cứ kết quả thẩm định, xét thấy trường đạt chuẩn ở mức độ nào, đoàn kiểm tra cấp tỉnh làm văn bản kèm theo biên bản kiểm tra đề nghị chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định và cấp Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia ở mức độ đó;

          g) Trong thời gian 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của đoàn kiểm tra cấp tỉnh, chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định và cấp Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia (mức độ 1 hoặc mức độ 2) cho trường tiểu học.

          2.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ cấp huyện gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang.

          2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Hồ sơ gửi về UBND cấp huyện gồm:

- Báo cáo tự kiểm tra của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định, có xác nhận của UBND cấp xã;

- Văn bản Chủ tịch UBND cấp xã đề nghị UBND cấp huyện kiểm tra, thẩm định;

b) Hồ sơ gửi về UBND cấp tỉnh gồm:

- Báo cáo tự kiểm tra của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định, có xác nhận của UBND cấp xã;

- Báo cáo kết quả thẩm định của đoàn kiểm tra cấp huyện;

- Văn bản của UBND cấp huyện đề nghị UBND cấp tỉnh kiểm tra, công nhận.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

          2.4. Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc.

          2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

          2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

          b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang.

          2.7. Kết quả  thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính và Bằng công nhận.

          2.8. Phí, lệ phí: Không.

          2.9. Tên mẫu  đơn, mẫu tờ khai: Không.

          2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ  tục hành chính:

          a) Yêu cầu:

          - Đối với Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 thực hiện theo mục 2, chương II của Quy định các tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

         - Đối với Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 thực hiện theo mục 3, chương II của Quy định các tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

         b) Điều kiện:

         Trường tiểu học phải đảm bảo các điều kiện sau:

         - Về tổ chức và quản lý nhà trường.

         - Về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

         - Về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.

         - Về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

         - Về hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục.

          2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

          Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter