Hôm nay ngày 29/09/2020, 11:05:19 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo - thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh
-
+

1. Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

2. Thủ tục Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

3. Thủ tục Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia

4. Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

5. Thủ tục công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

6. Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

7. Thủ tục thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục

8. Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú

9. Thủ tục sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú

10. Thủ tục giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

11. Thủ tục thành lập trường phổ thông trung học công lập hoặc cho phép thành lập trường phổ thông trung học tư thục

12. Thủ tục sáp nhập, chia tách trường phổ thông trung học

13. Thủ tục giải thể trường phổ thông trung học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường phổ thông trung học)

14. Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

15. Thủ tục sáp nhập, chia tách giáo dục thường xuyên

16. Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

17. Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

18. Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

19. Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)

20. Thủ tục thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

21. Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên

22. Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông chuyên

23. Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

24. Thủ tục tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

25. Thủ tục giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)

26. Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter