Hôm nay ngày 30/09/2020, 1:00:25 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo - thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
-
+

27. Thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

28. Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

29. Thủ tục xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

30. Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học

31. Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)

32. Thủ tục tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam

33. Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

34. Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

35. Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

36. Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông

37. Thủ tục đề nghị miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên 11.1. Trình tự thực hiện

38. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

39. Thủ tục điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

40. Thủ tục đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

41. Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục

42. Thủ tục cho phép trường phổ thông trung học hoạt động giáo dục

43. Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

44. Thủ tục cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

45. Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

46. Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

47. Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

48. Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

49. Thủ tục cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter