Hôm nay ngày 30/09/2020, 12:29:53 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Phòng Giáo dục Mầm non
-
+

PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON
-------oo00oo-------


1. Chức năng:

Phòng Giáo dục Mầm non giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc quản lý nhà nước về mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục mầm non trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, dự án, quyết định, chỉ thị về giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh để phát triển giáo dục.

b. Dự thảo mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục mầm non thuộc phạm vi quản lý của địa phương để Sở tham mưu UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định của pháp luật.

c. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức phối hợp thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các nội dung khác về giáo dục mầm non sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

d. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên, kiểm tra công tác chuyên môn nghiệp vụ các cơ sở giáo dục mầm non thuộc các Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục; công tác tuyển sinh và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục mầm non theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh.

e. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục mầm non của địa phương với UBND cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

f. Thực hiện công tác phối hợp với các phòng, ban có liên quan và nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.


3. Liên hệ:
Điện thoại: 07113.876.267 (số nội bộ: 165)

Fax: 07113.878.945
Email: phonggdmn@haugiang.edu.vn

4. Danh sách cán bộ:

 

TTHọ và tênChức vụEmailĐiện thoại
1 Nguyễn Thị Thu Thảo P. Trưởng phòng thaontt@haugiang.edu.vn  
2 Châu Minh Nga

Chuyên viên

ngacm@haugiang.edu.vn  
3 Cao Mộng Nghi Chuyên viên nghicm@haugiang.edu.vn  
 4 Trần Thị Hồng Nhung   Chuyên viên nhungtth@haugiang.edu.vn   

 

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter