Hôm nay ngày 30/09/2020, 12:18:39 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Phòng GDCN-GDTX
-
+

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - CHUYÊN NGHIỆP
----------oo00oo-----------


1. Chức năng:

Phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Giáo dục thường xuyêngiúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc quản lý nhà nước về mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyêntrên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, quyết định, chỉ thị về giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh để phát triển giáo dục.

b.Dự thảo mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của địa phương để Sở tham mưu UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định của pháp luật.

c. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức phối hợp thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các nội dung khác về giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

d. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra công tác chuyên môn nghiệp vụ các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, công tác tuyển sinh GTDX cấp THCS và THPT, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cử tuyển, xét duyệt cấp văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, chống mù chữ và giáo dục tiếp theo sau khi biết chữ, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ. Hướng dẫn nội dung bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp. Hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e. Hướng dẫn mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

f. Thực hiện kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về hoạt động giáo dục, mở ngành đào tạo, công khai chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

g. Tổ chức phối hợp thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để cơ quan có thẩm quyền cấp. thu hồi giấy phép hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

h. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên của địa phương với UBND cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

i. Thực hiện công tác phối hợp với các phòng, ban có liên quan và nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Liên hệ:

Điện thoại: 0711.3876267 (số nội bộ: 324)
Fax: 0711.3878.945
Email: phongGDTX@haugiang.edu.vn

4. Danh sách cán bộ:

TTHọ và tênChức vụEmailĐiện thoại
1 Nguyễn Văn Truyền Trưởng phòng truyennv@haugiang.edu.vn  
2 Nguyễn Thanh Thiên P.Trưởng phòng thiennt@haugiang.edu.vn  
3 Ngô Văn Đúng P.Trưởng phòng dungnv@haugiang.edu.vn  
4 Nguyễn Thị Kim Ngân Chuyên viên nganntk@haugiang.edu.vn  

 

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter