Hôm nay ngày 29/09/2020, 11:44:53 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Tổ chức bộ máy
-
+

LÃNH ĐẠO SỞ

--------oo00oo--------
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang có 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

 

Giám đốc:    NGUYỄN HOÀI THÚY HẰNG

 • Lĩnh vực phụ trách: Giám đốc trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác Văn phòng, Kế hoạch - Tài chính, tổ chức cán bộ, xây dựng cơ bản, các dự án, chủ tài khoản.
 • Điện thoại: 0901.004.999
 • Email: hangnht@haugiang.edu.vn

 

Phó Giám đốc:   NGUYỄN HÙNG NHIÊN

 • Lĩnh vực phụ trách: Phó Giám đốc phụ trách công tác Đảng, các hoạt động Công đoàn ngành, Thanh tra, Giáo dục Trung học, Quản lý cơ sở vật chất - khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.
 • Điện thoại: 0913.705.702
 • Email: nhiennh@haugiang.edu.vn  

 

Phó Giám đốc:    NGUYỄN NGỌC ÁNH

 • Lĩnh vực phụ trách: Phó Giám đốc phụ trách giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non, các hoạt động và mô hình xã hội hóa giáo dục, các tổ chức hội trong nhà trường.
 • Điện thoại: 0907.192.435
 • Email: anhnn@haugiang.edu.vn

 

 

Phó Giám đốc: NGUYỄN VĂN HIỀN

 • Lĩnh vực phụ trách: Phó Giám đốc phụ trách công tác giáo dục chuyên nghiệp - giáo dục thường xuyên, công tác chính trị tư tưởng, pháp chế và công tác học sinh, sinh viên, công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật, công tác giáo dục thể chất.
 • Điện thoại: 0913.705.779
 • Email: hiennv@haugiang.edu.vn

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter