Hôm nay ngày 30/09/2020, 1:06:27 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

BDTX-GDTX
-
+

Nội dungTải tài liệu
GDTX1: Giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân
GDTX2: Sự hình thàn và phát triển các mô hình cơ sở GDTX ở Việt Nam
GDTX3: Đặc điểm của đối tượng GDTX
GDTX4: Hoạt động học tập của người lớn
GDTX5: Nâng cao năng lực hiểu biết về cộng đồng và xây dựng môi trường học tập
GDTX6: Phương pháp kỹ thuật để xác định vấn đề của cộng đồng và nhu cầu của người học
GDTX7: Kỹ năng làm việc với cộng đồng
GDTX8: Xây dựng môi trường học tập cho học viên GDTX
GDTX9: Hướng dẫn, tư vấn cho học viên GDTX
GDTX10: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
GDTX11: Chăm sóc và trợ giúp tâm lí cho học viên GDTX
GDTX12: Khắc phục rào cản học tập cho học viên GDTX
GDTX13: Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo viên GDTX
GDTX14: Lập kế hoạch dạy học theo hướng dạy học tích cực
GDTX15: Nâng cao năng lực sử dụng các phương pháp dạy học tích cực của giáo viên
GDTX16: Đổi mới phương pháp dạy học trong GDTX
GDTX17: Một số phương pháp dạy học tích cực phù hợp với giáo dục thường xuyên
GDTX18: Khai thác, ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học
GDTX19: Thiết bị dạy học trong các cơ sở GDTX
GDTX20: Khai thác, sử dụng, bảo quản, sửa chữa và tự tạo thiết bị dạy học

 

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter