Hôm nay ngày 30/09/2020, 12:10:41 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Tài nguyên
-
+

Quy định về việc đánh giá các sản phẩm tham gia

Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần I, năm 2014

 

I. Nguyên tắc chung:

 

- Nguyên tắc dựa vào điểm: Việc xét chọn sản phẩm gửi tham gia Cuộc thi phải căn cứ vào tổng số điểm của mỗi sản phẩm do Ban Tỏ chức Cuộc thi hoặc Ban Giám khảo Cuộc thi đề nghị.

 

- Nguyên tắc đạt điểm tối thiểu (theo thang chấm điểm ở Mục IV): Các sản phẩm được tuyển chọn giải phải đạt tối thiểu từ 60 điểm trở lên.

 

- Giải đặc biệt phải có 100 điểm trở lên.

 

- Giải Nhất phải có 90 điểm đến 99 điểm.

 

- Giải Nhì phải từ 80 đến 89 điểm.

 

- Giải Ba phải từ 70 đến 79 điểm.

 

- Giải Khuyến khích phải từ 60 đến 69 điểm.

 

- Nguyên tắc không tham gia Ban Giám khảo: Người có con/em là tác giả của sản phẩm tham dự Cuộc thi thì không được tham gia Ban Giám khảo.

 

II. Qui định về Ban Giám khảo:

 

1. Thành phần:

 

- Ban Giám khảo cấp cơ sở: Là các tổ chức chuyên môn do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông hoặc tương đương ra quyết định thành lập, nhằm thực hiện việc xem xét, đánh giá và sơ tuyển các sản phẩm cấp cơ sở và chọn lựa sản phẩm trội nhất để gửi cho Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh.

 

- Ban Giám khảo cấp tỉnh: Là tổ chức chuyên môn, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh do Trưởng ban Tổ Chức Cuộc thi cấp tỉnh ra quyết định thành lập, nhằm thực hiện việc xem xét, đánh giá, chấm điểm và tuyển chọn các sản phẩm cấp tỉnh trội nhất để đề nghị Ban Tổ chức trao giải và gửi tham gia Cuộc thi cấp toàn quốc.

 

2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám khảo:

 

- Tiếp nhận danh sách các sản phẩm dự thi và tiến hành đánh giá, chấm điểm, tuyển chọn các sản phẩm theo quy định này và theo kế hoạch của Ban Tổ chức Cuộc thi.

 

- Đánh giá, chấm điểm và tổng hợp, theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Cuộc thi.

 

- Giải quyết lần đầu các khiếu nại liên quan đến việc đánh giá, chấm điểm, tuyển chọn các sản phẩm (nếu có).

 

- Thành viên Ban Giám khảo có nhiệm vụ nhận xét, đánh giá đối với các sản phẩm tham gia dự thi, cho điểm vào phiếu điểm tương ứng và có các khuyến nghị về vấn đề mà tác giả nên phát huy hoặc khắc phục.

 

- Ban Thư ký có nhiệm vụ tổng hợp điểm của các thành viên Ban Giám khảo cho từng sản phẩm, công bố điểm trung bình cho Ban Giám khảo.

 

- Các sản phẩm sau khi tra cứu thông tin, nếu bị phát hiện trùng với các sản phẩm khác, có khả năng xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ, Ban Thư ký lập biên bản, kiến nghị Ban Tổ chức xử lý.

 

III. Quy trình chấm điểm các sản phẩm tham dự cuộc thi:

 

1. Thành viên Ban Giám khảo được nhận hồ sơ sản phẩm trước ngày chấm 7 ngày, các thành viên nghiên cứu hồ sơ và cho điểm trước (chấm nháp theo hồ sơ).

 

2. Ban Giám khảo xem xét các sản phẩm và cho điểm chính thức.

 

3. Ban Thư ký tổng hợp điểm và công bố với Ban Giám khảo.

 

4. Ban Thư ký hoàn tất biên bản tổng hợp điểm, nhận xét đánh giá từng sản phẩm của từng thành viên Ban Giám khảo, báo cho thường trực Ban Tổ chức sau ngày chấm 7 ngày.

 

5. Ban Thư ký lên bảng điểm, chuẩn bị cho cuộc họp Ban Tổ chức để xét chọn giải (mời tác giả dự kiến trao giải nhất đến phỏng vấn nếu cần).

 

IV. Phương pháp tính điểm cụ thể:

 

Điểm của các sản phẩm được xác định trên cơ sở các tiêu chuẩn sau:

 

1. Ý tưởng mới của sản phẩm: Tối đa 30 điểm.

 

- Nếu là ý tưởng mới ở phạm vi toàn quốc: Tối đa 30 điểm.

 

- Nếu là ý tưởng mới ở phạm vi của tỉnh: Tối đa 20 điểm

 

- Nếu là ý tưởng mới ở phạm vi của huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, cơ sở, đơn vị: Tối đa 10 điểm.

 

2. Tính sáng tạo của sản phẩm: Tối đa 20 điểm.

 

- Nếu là sản phẩm hoàn toàn mới đạt 20 điểm.

 

- Nếu là sản phẩm cải tiến trên sản phẩm đã có, tùy vào % sáng tạo nhân với 20 điểm.

 

3. Khả năng áp dụng rộng rãi của sản phẩm vào đời sống và là nguyên vật liệu dễ tìm kiếm: Tối đa 20 điểm.

 

- Khả năng áp dụng:

 

+ Cấp toàn quốc: 10 điểm.

 

+ Cấp tỉnh: 7 điểm.

 

+ Cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, cơ sở, đơn vị: 5 điểm.

 

- Nguyên vật liệu dễ kiếm: tối đa 10 điểm

 

4. Trình độ kỹ thuật và mô hình: Tối đa 30 điểm:

 

- Mức độ công phu, tỉ mỉ: Tối đa 10 điểm.

 

- Trình độ kỹ thuật thực hiện: Tối đa 15 điểm.

 

- Mức độ thẩm mỹ của sản phẩm: Tối đa 5 điểm.

 

5. Điểm ưu tiên:

 

- Sản phẩm sáng tạo của các em thanh, thiếu niên, nhi đồng vùng xa, vùng sâu, người dân tộc được cộng tối đa 5 điểm.

 

- Sản phẩm sáng tạo của các em dưới 10 tuổi được cộng thêm tối đa 5 điểm.

 

Tổng số điểm cao nhất của một sản phẩm là 110 điểm.

 

6. Phần phỏng vấn:

 

Đối với các sản phẩm dự kiến trao giải nhất, nhì, ba tác giả dự thi phải trả lời phỏng vấn trực tiếp của Ban Giám khảo để khẳng định được sản phẩm đó do chính tác giả nghĩ ra và ý tưởng đó là của tác giả. Nếu trả lời phỏng vấn không đạt yêu cầu thì Ban Giám khảo tuyển chọn phải xem xét lại kết quả tính điểm và xếp giải. Mọi phỏng vấn đều phải ghi biên bản đầy đủ, rõ ràng.

 

V. Một số quy định chung:

 

1. Ban Giám khảo tuyển chọn cấp cơ sở và cấp tỉnh phải làm việc tập trung tại một địa điểm quy định trong suốt thời gian tuyển chọn và chấm điểm.

 

2. Toàn bộ nội dung khoa học, công nghệ của các sản phẩm dự thi phải được giữ bí mật. Mọi thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Ban Giám khảo cơ sở và cấp tỉnh phải tuân thủ các quy định sau:

 

a. Không sao chép, lưu trữ riêng các tài liệu, hồ sơ dự thi;

 

b. Không tự mình đưa thông tin về bất kỳ nội dung nào trước và sau quá trình tuyển chọn và chấm điểm.

 

c. Hoàn trả toàn bộ hồ sơ các sản phẩm dự thi cho Ban Thư ký ngay sau khi kết thúc việc tuyển chọn và chấm điểm sản phẩm dự thi.

 

3. Thường trực Ban Tổ chức (Liên hiệp Hội) có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn thể lệ và các quy định về Cuộc thi cho các thành viên Ban Giám khảo, đôn đốc quá trình chấm điểm đúng tiến độ.

 

4. Nội dung và kết quả làm việc của Ban Giám khảo phải được giữ kín cho đến khi Ban Tổ chức công bố giải.

 

5. Quyết định sau cùng về danh sách các sản phẩm đạt giải và chọn tham gia dự thi cấp toàn quốc thuộc thẩm quyền của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter