Hôm nay ngày 02/06/2020, 2:49:30 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

DFSSDGDGH

ACC
-
+

ĐOẠN VĂN DIỄN(03/02/2016 10:02:41 GMT+7)
FHTUYIUIUPOPOHFFGFD DAM

Căn cứ vào công văn số 694/ PGDĐT- GDTrH ngày 10/09/2014 của Phòng GD&ĐT Sông Công về kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2014 – 2015;

Căn cứ vào công văn số: 739 /PGD&ĐT của Phòng GD&ĐT Sông Công ngày 03 tháng 10 năm 2015 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015;

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2014 – 2015 của Trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh Hậu Giang từ thực tế đội ngũ, cơ sở vật chất hiện có của nhà trường, Trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh Hậu Giang xây dựng kế hoạch chỉ đạo ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy, học tập năm học 2014 – 2015 như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter