Hôm nay ngày 04/04/2020, 6:26:59 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

V/v công nhận 49 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong tỉnh Hậu Giang năm học 2018 - 2019
-
+

V/v công nhận 49 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong tỉnh Hậu Giang năm học 2018 - 2019(19/10/2019 07:10:46 GMT+7)
V/v công nhận 49 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong tỉnh Hậu Giang năm học 2018 - 2019

flie đính kèm

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter