Hôm nay ngày 30/09/2020, 12:27:01 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Thanh lý tài sản
-
+

Thông báo về việc bán thanh lý tài sản trên đất dãy phòng học thuộc trường Trung học phổ thông Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang(17/12/2019 07:12:17 GMT+7)
Thông báo về việc bán thanh lý tài sản trên đất dãy phòng học thuộc trường Trung học phổ thông Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017;

Căn cứ Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thanh lý tài sản trên đất là dãy phòng học thuộc Trường Trung học phổ thông Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số SGN1-10221/2019/EXIMA ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Công ty Cổ phần thẩm định giá EXIM;

Căn cứ Biên bản họp ngày 16/12/2019 do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì cùng Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang, Trường Trung học phổ thông Vị Thanh về việc xác định giá bán thanh lý tài sản trên đất là dãy phòng học thuộc trường Trung học phổ thông Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang thông báo bán tài sản trên đất là dãy phòng học thuộc trường Trung học phổ thông Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang như sau:

1. Tên cơ quan tổ chức bán tài sản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang.

2. Địa chỉ:Số 04 đường Ngô Quyền, KV4, Phường 5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang.

3. Điện thoại: 02933 876267.

4. Mã số cuộc bán niêm yết: 01/2019/TLTS-SGDĐT

5. Tên tài sản, chủng loại, số lượng, chất lượng của tài sản; giá bán tài sản:

STT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Diện tích
(m2)

Giá bán (Đồng/m2)

Thành tiền
(Đồng)

1

Dãy 09 phòng học (cũ) của Trường THPT Vị Thanh

Dãy

504

250.000

12.096.000

Tổng cộng

12.096.000

(Bằng chữ: Mười hai triệu, không trăm chin mươi sáu ngàn đồng)./.

- Chất lượng: Hiện tại, do được xây dựng đã lâu, phòng học đã xuống cấp nhiều, hệ thống mái một số chỗ đã dột, vách tường có chổ bị nứt màu sơn củ, nền láng xi măng bị sụp, cửa sổ và cửa đi xuống cấp không sử dụng được, cột kèo bị nứt mất liên kết, CTXD hiện trạng đang bỏ trống không sử dụng.

6. Số tiền đặt trước: Người đăng ký mua tài sản phải đặt cọc trước số tiền 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn) bằng hình thức nộp tiền mặt tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang.

7. Hình thức niêm yết: Niêm yết giá trên Trang thông tin điện tử về tài sản công, thực hiện niêm yết tại trụ sở cơ quan đồng thời đăng tải thông tin về tài sản trên Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang.

8. Địa điểm, thời hạn xem tài sản: Tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý có thể xem trước tài sản ngày 18/12/2019 (trong giờ hành chính) tại trường Trung học phổ thông Vị Thanh, Hậu Giang.

9. Quy định về người không được tham gia mua tài sản:

a) Người không có năng lực về hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sựu, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

b) Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản; Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý tài sản.

c) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm b khoản này.

10. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt trước mua tài sản: Từ ngày 17/12/2019 đến hết ngày 19/12/2019 (trong giờ hành chính), tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang.

11. Cách thức đăng ký tham gia: Người đăng ký mua tài sản có trách nhiệm nộp tiền đặt trước tại phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang. Phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang phát hành Mẫu 02-PĐK/TSC - Mẫu đăng ký mua tài sản công.

 12. Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản: Vào lúc 08h00  20/12/2019.

13. Thông tin cần thiết khác:

  a) Xử lý đối với tiền đặt trước tại mục 6.

  Khoản tiền đặt trước được coi là tiền cọc để mua tài sản trong trường hợp đơn vị hoặc người đăng ký được quyền mua tài sản. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang sẽ trả lại số tiền cho đơn vị hoặc người đăng ký nhưng không mua được tài sản trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được người mua tài sản, trừ các trường hợp đơn vị người đăng ký không được nhận lại tiền đặt trước bao gồm:

  - Người đăng ký từ chối mua tài sản khi được xác định là người được quyền mua tài sản;

  - Người đăng ký được quyền mua tài sản nhưng không ký hợp đồng mua bán tài sản trong thời gian quy định;

  - Người đăng ký được quyền mua tài sản đã ký hợp đồng mua bán tài sản nhưng không thanh toán tiền mua tài sản hoặc thanh toán tiền mua tài sản nhưng không nhận tài sản;

  - Người thuộc đối tượng tại mục 8 (người không được tham gia mua tài sản) nhưng vẫn đăng ký mua tài sản.

  b) Người mua tài sản chịu tất cả các chi phí liên quan đến việc bốc dỡ và vận chuyển tài sản mua.

  c) Người đăng ký mua tài sản khi đăng ký phải mang theo bản chính Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân (đối với cá nhân), Giấy đăng ký kinh doanh (nếu người mua là tổ chức, hộ kinh doanh, doanh nghiệp).

Tải tập tin Tải tập tin 2 Tải tập tin 3

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter