Hôm nay ngày 13/08/2020, 7:09:24 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

ĐIỀU ĐỘNG, THUYÊN CHUYỂN GIÁO VIÊN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
-
+

ĐIỀU ĐỘNG, THUYÊN CHUYỂN GIÁO VIÊN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC(13/08/2019 08:08:18 GMT+7)
ĐIỀU ĐỘNG, THUYÊN CHUYỂN GIÁO VIÊN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

          Thực hiện theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

          Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm việc biên chế với các trường trực thuộc năm học 2019 - 2020, căn cứ vào tình hình thực tế tại các đơn vị trực thuộc và nguyện vọng của giáo viên,

           Sở Giáo dục và Đào tạo đã điều động, thuyên chuyển 10 giáo viên các đơn vị trực thuộc

(Đính kèm danh sách được điều động, thuyên chuyển)

 

             Việc điều động, thuyên chuyển giáo viên một phần ổn định, cân đối biên chế ở các đơn vị, phần nào cũng tạo điều kiện cho giáo viên về công tác gần gia đình giúp giáo viên an tâm công tác, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter