Hôm nay ngày 29/09/2020, 11:33:51 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020(31/01/2020 15:01:33 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020

* THỨ HAI (03/02)

- 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc chào cờ. Mời lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên: Công đoàn Giáo dục tỉnh, các phòng thuộc Sở cùng dự.

- 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp hội ý Ban Giám đốc. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Võ Quốc Thoại, Võ Thanh Mộng cùng dự.

- 13 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Chi bộ Mầm non - Tiểu học. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch bệnh nguy hiểm ở người. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 14 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban Chấp hành cùng dự.

 

* THỨ BA (04/02)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự nghe Thanh tra tỉnh và Sở Tài chính báo cáo kết quả rà soát tổng thể các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn đánh giá ngoài trường Mẫu giáo Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài trường TH Hòa An 2, huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí thành viên có tên theo Quyết định cùng đi.

- 14 giờ, Giám đốc họp Chi bộ Tổ chức cán bộ.Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ TƯ (05/02)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài Trường Mầm non Sen Hồng, TP. Vị Thanh. Mời các đồng chí thành viên có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài trường TH Tân Bình 3, huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí thành viên có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp thông qua Đề án Chính quyền điện tử tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Mời đồng chí Lâm Phương Châu cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Chi bộ GDTrH - GDTX.Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

 

* THỨ NĂM (06/02)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự khai mạc lớp tập huấn hướng dẫn, triển khai dạy võ cổ truyền cho giáo viên thể dục. Điểm tại trường PTDTNT Him lam. Phòng GDTrH - GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài trường TH Bình Thành, huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí thành viên có tên theo Quyết định cùng đi.

- 9 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc với Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Gia định về biên soạn nội dung bộ sách Giáo dục địa phương. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo các phòng: GDTH, GDTrH – GDTX cùng dự. Phòng GDTrH – GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Tài liệu đăng tải tại mục: Tài liệu Hội nghị trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang.

 

* THỨ SÁU (07/02)

7 giờ 30 phút, Giám đốc dự họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2020 đối với xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy.  Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài trường TH Long Thạnh 3, huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

13 giờ 30, Giám đốc dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lấy ý kiến đóng góp Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (lần 01). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) nghỉ phép.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter